Wednesday, October 21, 2009

Si Palui:Saraba Hirang

BILA bubuhannya takumpul baik di warung atawa di gardu musti ada-ada haja nang dipanderakannya tapi nang tabanyak adalah manguya babinian kampungnya jua. Rupanya karna rancak panguyaan itu jualah maka sampai tuha bubuhannya balum babinian.
Tiap ikung macam-macam kumentarnya, ada nang dipadahakan baik tapi ada jua nang dibajah. Umpamanya ada babinian nang disambatnya muhanya langkar tapi bajalannya pengkor, ada nang disambat awaknya mudel bintang filem tapi muntungnya mancarucus kaya parupuk mandah. Ada jua nang tingkah lakunya supan santun tapi abah umanya panyarikan, anaknya kada kawa diparaki.
Kita kada cuma mambajah tapi kita mancari nang baiknya supaya bila mamilih bini kaina kada cagar tatukar kucing dalam karung ujar Garbus.
Aku katuju wan pandapat ikam itu Bus ai asal apa nang kita pander itu gasan kita haja jangan takaluar ka urang lain jadi artinya RHS, ujar Palui sambil maandak tunjuk di muntung.
Itulah tanda kita bakawan, jadi antara kita biar bahual atawa bakakarasan pander jangan sampai bakalahian sahut Tulamak.
Apalagi diantara kita ini ada nang baisi kalabihan tapi ada jua kakurangan, makanya kita saling mamaklumi tanda satiakawan samuak saliur ujar Tuhirang umpat manyurung pander. Maka itu maafakanlah Lui kalu aku manilai ikam, ikam ini tamasuk urang paling paalimnya diantara kami, tapi kanapa maka umpat jua marabutakan mahandaki si Zaleha? ujar Tuhirang marasa disaingi.
Basaing itu baik haja asal jujur, itu tandanya kita malihatakan kaharatan kita. Biar alim ataupun kada alim jangan dikaitakan wan si Zaleha, karna aku lalakian kaya ikam jua, jawab Palui.
Aku akur pandapat Palui, sual handak wan babinian adalah sual liur apalagi kita sama-sama bujang, ujar Garbus.
Aku ampun maaf Tuhiranglah, bila kita basaing mahandaki Zaleha pasti aku cagar dapat karna aku putih kuning tapi ikam hirang harang lutung sahut Palui.
Ya.....itulah nasibku ujar Tuhirang mangalah. Karna aku matan pabrik sononya sudah hirang, abah wan umaku hirang lalu aku jadi pawarisnya.
Ikam bujur-bujur jujur manarima wan manyukuri nasib itu artinya ikam tamasuk urang nang alim jua, ujar Garbus.
Apalagi wayah ini hirangku makin bakandal batambah hirang karna gawianku bajual harang lalu abahku bagawi dipanggalian batu harang di Binuang ujar Tuhirang mangakui.
Kira-kira disamping nang ikam sambat itu, ada lagi nang manambah ikam makin hirang ujar Palui. Karna saban baisukan kulihat ikam katuju banar nginum kupi wan saban hari makan siang nasi rawon. Kaya itu jua baisukan kamarian ikam mandinya banyu gambut nang hirang kaya kokakola, ujar Palui mahuhulut.
Aku kalah, aku angkat tangan ujar Tuhirang, tapi biar kaya apapun gigiku kada cagar hirang, bila kada kawa putih kaya bubuhan ikam syukur jualah bisa kuning kaya ininah........ ujar Tuhirang sambil maiji-iji kasasarikan
Post a Comment